Szczecin / Dolina Dolnej Odry: transgraniczne partnerstwo

 

Wersja polska strony internetowej Stowarzyszenia Turystycznego w Angermünde oraz polsko-niemiecka oferta turystyczna „Szczecin / Dolina Dolnej Odry” uzyskały wsparcie finansowe Unii Europejskiej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A – Funduszu Małych Projektów, nabór specjalny - COVID-19.

 

Dzięki dofinansowaniu UE możliwe było stworzenie projektu „Dalszy rozwój i poszerzenie ofert w ramach zrównoważonej turystyki przyrodniczej i kulturowej na osi Berlin – Szczecin”. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej między podmiotami branży turystycznej. Z podniesienia jakości usług turystycznych skorzystać powinny przede wszystkim obszary wiejskie oraz obszary ochrony przyrody: Park Narodowy Dolina Dolnej Odry i Rezerwat Biosfery Schorfheide Chorin.

 

Jako wynik ścisłej współpracy projektowej między polskimi i niemieckimi usługodawcami w turystyce możemy zaoferować Państwu nowe, pełne niepowtarzalnych przeżyć i atrakcji – a przy tym opracowane w duchu zrównoważonego rozwoju – oferty przyrodnicze i kulturalne w regionie Szczecina / Doliny Dolnej Odry.

Z pasją do Marchii Wkrzańskiej - transgraniczna wycieczka rowerowa