Dzień 1: Krowa - w oryginale

Szukają Państwo (lub Państwa dzieci) safari?

Zapraszamy do przeżycia krowiego safari i dowiedzenia się czegoś więcej o przyjaznym dla przyrody sposobie gospodarowania w rolnictwie. Użytkowane ekstensywnie obszary pastwiskowe są ostoją różnorodności biologicznej:

Tam, gdzie bytuje i pasie się bydło, ptaki znajdują dość pożywienia, żaby i ropuchy żyją w wilgotnych zagłębieniach terenu i ciekach, do których powstania przyczyniły się bobry.

 

Rozległe łąki można zwiedzać pieszo lub na rowerze. Kto chce, może dodatkowo nauczyć się wytwarzać masło, a następnie podać je na śniadanie. Można też po prostu odpoczywać w gospodarstwie na leżaku, przysłuchując się historiom opowiadanym przez gdaczące kury…

 

Jak długo? około 3 godziny

Jak daleko? około 3 km wokół gospodarstwa przez drogi polne i łąki

 

Gdzie i u kogo?

Ferienhof zur Tabakblüte Friedrichsthal

[gospodarstwo wakacyjne „Pod kwitnącym tytoniem” w Friedrichsthal]

państwo Dietrich

tel.: +49 174 - 7398935

www.ferienwohnung-tabakbluete.de

Wstecz