Etap 7 – Z Angermünde do Groß-Ziethen

 

13 km

Start: Angermünde

Cel: Groß-Ziethen

 

Również w tym dniu naszego pielgrzymowania odnajdziemy i poczujemy pod stopami ślady okresu zlodowacenia. Lądolód wyrzeźbił w krajobrazie pagórki moreny czołowej, po których poruszamy się na przemian raz w górę, a raz w dół. Ten sam przybywający z północy lądolód pozostawił po sobie w procesie topnienia liczące miliony lat głazy granitowe, które spotykamy w wielu miejscach - a szczególnie w naszym dzisiejszym celu wędrówki w Groß-Ziethen.

 

Epoka lodowcowa: „Centrum dla Zwiedzających” Geoparku w Groß-Ziethen

W geoparku „Kraina polodowcowa nad Odrą” w Groß-Ziethen kamienie te wydają się dosłownie wyrastać ze stromych zboczy.

 

Ściśle chroniony: Las Bukowy Grumsin - Światowe Dziedzictwo Przyrodnicze UNESCO

Przypominający miejscami nawy katedry Las Bukowy Grumsin zaprasza pielgrzymów do obserwacji przyrody, skupienia i wewnętrznej kontemplacji. Część kompleksu Grumsin znajduje się pod ścisłą ochroną jako Światowe Dziedzictwo Przyrodnicze UNESCO. Od ponad 20 lat nie jest tam już prowadzona gospodarka leśna. Na tym obszarze dąży się do przywrócenia warunków naturalnych – rozwoju „dzikiego” lasu.

Wkraczanie na teren Światowego Dziedzictwa na własną rękę jest surowo wzbronione. Bicia dzikiego serca Lasu Grumsin można w pełni doświadczyć tylko w asyście wykwalifikowanego przewodnika.

 

Dziedzictwo hugenotów w Marchii Wkrzańskiej

W Groß-Ziethen (a także w sąsiedniej wiosce Klein Ziethen) spotykamy ponownie hugenotów. Od 1686 r. powstawały tutaj osady hugenockie, w których uchodźcy z Francji stanowili absolutną większość i – w przeciwieństwie do wielu innych kolonii – nie przyłączyli się do niemieckiego zboru reformowanego. W 1690 r. odbudowali zniszczony kościół wiejski w Groß-Ziethen, w którym znajduje się kopia drogocennej tablicy z dziesięciorgiem przykazań (oryginał umieszczono w katedrze Francuskiej w Berlinie).

 

Naprzeciw kościoła zlokalizowana jest duża plebania z napisem „Panie, niech Twoje oczy strzegą tego domu dniem i nocą”. Pastorka francuskiego zboru reformowanego może opowiedzieć nam więcej historii i pokazać wnętrza kościołów w obu wioskach Ziethen.

 

 

Miejsca związane z duchowością: kościoły wiejskie w Schmargendorf, Klein Ziethen i Groß-Ziethen

 

Noclegi: dom pielgrzyma na plebanii oraz pensjonat Heidekraut w Groß-Ziethen

 

Okazja do zatrzymania się i odpoczynku: gospodarstwo mleczne Hemme-Milch, Schmargendorf

 

Informacja: Centrum Informacji Geoparku Kraina Polodowcowa w Groß-Ziethen

 

Propozycje: wycieczka z przewodnikiem po geoparku i do Lasu Bukowego Grumsin – Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego – oferty dostępne pod adresem www.erlebe-wildnis.de lub www.zeitenschreiber.de

Wstecz