Etap 4 – Z Groß Pinnow do Schwedt nad Odrą

 

17 km

Start: Groß Pinnow

Cel: Schwedt/Oder

 

Z Groß Pinnow podążamy na południe skrajem lasów i przez świetliste obszary leśne. Docieramy do Vierraden. Tutaj i w oddalonym o cztery kilometry Schwedt, celu tego dnia, udamy się śladami hugenotów.

 

Rozwój uprawy tytoniu dzięki Hugenotom

Francuscy uchodźcy religijni, członkowie kościoła reformowanego, uciekając ze swojej ojczyzny przed represjami, na mocy edyktu wydanego przez Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma w 1685 roku osiedlili się również w spustoszonej po wojnie 30-letniej Marchii Wkrzańskiej. Dzięki nim - po pierwszych nieudanych próbach - intensywnie rozwinęła się uprawa tytoniu, a region wokół Schwedt stał się obok Palatynatu i Badenii największym niemieckim obszarem uprawy tytoniu.

 

Schwedt − nowoczesne miasto przemysłowe i zielone „Miasto Parku Narodowego”

Po przystanku w Muzeum Tytoniu i kościele Świętego Krzyża w Vierraden docieramy do Schwedt nad Odrą, największego miasta Marchii Wkrzańskiej. Dziś jest to nowoczesne miasto przemysłowe z rafinerią i zakładami papierniczymi, a jednocześnie zielone „Miasto Parku Narodowego”. W „Europejskim Parku Hugenotów” w dawnym ogrodzie pałacowym udajemy się w podróż w głąb historii i oglądamy m.in. makietę dawnego pałacu, odbudowany fragment barokowego ogrodzenia pałacowego, kopie historycznych rzeźb z piaskowca, pozostałości pergoli lipowej i stare cisy.

 

Przybycie – integracja – przemiany

Relikty te przypominają nam o czasach margrabiów ze Schwedt, bocznej linii dynastii Hohenzollernów. Park Hugenotów – położony przy dzisiejszym teatrze Uckermärkische Bühnen w Schwedt, wybudowanym w 1978 r. na miejscu zniszczonego pałacu – jest szczególnym miejscem pamięci i spotkań w otoczeniu elementów sztuki budowlanej i ogrodowej będących nośnikami takich tematów, jak „przybycie”, „integracja” i „przemiany”.

 

Park otrzymał swoją nazwę z okazji Niemieckiego Dnia Hugenotów, który obchodzony był w Schwedt w 2005 roku.

Oznakowanie z żółtą muszlą prowadzi nas przez miasto, gdzie natrafiamy na kolejne ślady obecności hugenotów (okrągła budowla dawnego francuskiego kościoła reformowanego to dzisiejszy Pawilon Berlischky'ego), a także żydów (mykwa z domem dla służby świątynnej). W Browarze Schwedt można napić się „piwa pielgrzymów” o nazwie „Karthäuser Kellerbier” [piwniczne piwo kartuskie] - na pamiątkę mnichów kartuzów, którzy podobno sprowadzili piwo jęczmienne nad Odrę. Przy klasztorze kartuzów w Schwedt do końca XIX wieku funkcjonował browar  „Amtsbrauerei“.

 

Miejsca związane z duchowością: kościół św. Krzyża w Vierraden; w Schwedt: kościół farny św. Katarzyny (wystawy, koncerty), kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, cmentarz żydowski

 

Noclegi w Schwedt nad Odrą: Altstadtquartier; Turmhotel; centraHotel; pensjonat Stahr; Wassertouristisches Zentrum Schwedt [centrum turystyki wodnej]

 

Posiłki i napoje: różne lokale gastronomiczne w Schwedt

 

Propozycje: widok ze wzgórz Müllerberge w pobliżu Blumenhagen; Vierraden: magazyn fabryki tytoniu i Muzeum Tytoniu (obowiązkowy punkt programu dla każdego odwiedzającego), Święto Kwitnienia Tytoniu w połowie sierpnia; Schwedt: wejście na wieżę kościoła św. Katarzyny, zwiedzanie Muzeum Żydowskiego z łaźnią rytualną i domem służby świątynnej, Europejski Park Hugenotów

 

Informacja: Informacja Turystyczna w Schwedt; Muzeum Miejskie w Schwedt nad Odrą; Muzeum Tytoniu Vierraden; księgarnia wydawnictwa Ehm Welk

Wstecz