Etap 2 – Z Siadła Dolnego do Mescherin

 

16 km

Start: Siadło Dolne

Cel: Mescherin

 

Podążamy teraz autentycznym szlakiem, którym wędrowali już pielgrzymi w średniowieczu, poznając jednocześnie bogatą historię regionu, jego wielokulturowość oraz zmiany religijne i społeczne na przestrzeni wieków. Odkryjemy wymiary kulturowe determinujące rozwój regionu nadodrzańskiego, przede wszystkim wielowiekowe zmagania człowieka z przyrodą i kształtowanie rolniczego krajobrazu kulturowego Doliny Dolnej Odry. Do dziś widoczne są jeszcze częściowo ślady podziałów politycznych i granic. Jednak w wielu miejscach przyroda z powrotem odzyskała swoją pierwotną własność. Pielgrzymujemy jakby przez żywą księgę historii.

 

Dziki świat wód i ptaków: Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry oraz Park Narodowy Dolina Dolnej Odry

Zwróćmy uwagę na estetykę krajobrazu. Szczególny kształt nadały mu przede wszystkim ostatnie zlodowacenia i płynące wody Odry. Wędrujemy przez Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry po polskiej stronie, a po przekroczeniu granicy w Staffelde zagłębiamy się po stronie niemieckiej w krajobraz rzecznych terenów zalewowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

 

Miejsca związane z duchowością: ruiny średniowiecznych kościołów w Moczyłach i Pargowie, kościół wiejski w Mescherin

 

Noclegi w Mescherin: Dorotheenhof, Altes Zollhaus, Ferienwohnung Mescherin 5 [mieszkanie wakacyjne], Ferienhaus Florian [pensjonat], Zimmervermietung Bracht [wynajem pokoi]

 

Posiłki i napoje: restauracje Dorotheenhof i Parkrestaurant

 

Propozycje: wycieczka kajakowa z certyfikowaną przewodniczką w dziedzinie przyrody i krajobrazu Frauke Bennett po starorzeczach Międzyodrza (www.flusslandschaft-reisen.de)

Wstecz