Dzień 4: Schwedt nad Odrą – Miasto Parku Narodowego

 

Liczące ok. 30.000 mieszkańców Schwedt nad Odrą jest największym miastem w Marchii Wkrzańskiej. Należy również do najbardziej prężnych ośrodków gospodarczych w Brandenburgii, głównie za sprawą działalności rafinerii i zakładów papierniczych.

 

Miasto przemysłowe i jednocześnie status Miasta Parku Narodowego?

Na przykładzie Schwedt można pokazać, że taka koegzystencja może dobrze funkcjonować, nawet jeśli droga do osiągnięcia tego celu nie była pozbawiona poważnych przeszkód. Ten temat jak i wiele innych składa się na historie, które to nowoczesne i zielone miasto ma do opowiedzenia.

 

Świadectwem dawnej obecności żydów w mieście jest mykwa, zrekonstruowana rytualna łaźnia żydowska z domem dla służby świątynnej. Francuskich hugenotów upamiętnia m.in. okrągły kościół, nazywany dzisiaj Pawilonem Berlischky'ego (od nazwiska jego budowniczego), oraz stała ekspozycja w muzeum miejskim.

„Europejski Park Hugenotów” przy teatrze Uckermärkische Bühnen Schwedt opowiada historie o przybyciu i pozostaniu, o tolerancji i integracji. O należącym do margrabiów ze Schwedt dawnym pałacu, który stał w miejscu dzisiejszego teatru, przypomina jego makieta znajdująca się w parku oraz odbudowany fragment barokowego ogrodzenia pałacowego. To wystarczająco dużo treści na jeden zajmujący pobyt.

 

Tytoń i Vierraden

W Vierraden oprócz ruin warowni naszą uwagę przyciągają duże budynki, magazyny i stodoły jako dowody na to, że uprawa i przetwórstwo tytoniu przez długi czas odgrywały istotną rolę w regionie. Hugenoci, francuscy uchodźcy religijni, którzy po edykcie poczdamskim z 1685 roku osiedlili się również w Marchii Wkrzańskiej, wywarli znaczny wpływ na sztukę, naukę, a także gospodarkę, rozwijając uprawę i przetwórstwo tytoniu.

 

Obok Palatynatu i Badenii tereny nad Odrą stały się największym obszarem uprawy tytoniu w Niemczech. W jednej z dawnych stodół wykorzystywanych do suszenia tytoniu prezentowanych jest obecnie wiele eksponatów muzealnych obrazujących produkcję tytoniu.

Wstecz