Dzień 3: Miejscowość Stolpe i jej „Garnek z kaszą”

 

Na szczycie górującej nad wsią wieży warownej otwiera się przed nami niepowtarzalna panorama krajobrazu zalewowego Doliny Dolnej Odry. Docieramy wzrokiem aż na polską stronę. Widok daje nam wyobrażenie tego, z jak wspaniałym krajobrazem będziemy mieli do czynienia w ciągu najbliższych dwóch lub trzech dni.

 

Park Narodowy Dolina Dolnej Odry

Z chwilą opuszczenia miejscowości Stolpe zagłębiamy się w jedyny w Niemczech park narodowy chroniący rzeczne tereny zalewowe. Krajobraz zalewowy Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry rozciąga się na długości około 60 kilometrów od Hohensaaten aż do okolic celu naszej wyprawy – Szczecina. Wędrując, znajdujemy się w samym sercu tego wyjątkowego obszaru chronionego, w którym panują warunki zbliżone do naturalnych. W strefach ochrony ścisłej człowiek nie ingeruje tutaj już w naturalne procesy przyrodnicze. „Szlakiem widoków na tereny zalewowe” [Weg der Auenblicke] prowadzącym przez dzikie wzgórza Densenberge, „ścieżką przeżyć przez źródliska” [Quellerlebnispfad] i wałem odrzańskim kierujemy się krętymi drogami i ścieżkami na lewo od terenów zalewowych Odry w kierunku północnym. Miejscem odpoczynku na trasie jest dla nas Centrum dla Zwiedzających Parku Narodowego w Criewen. Tam uzyskamy również interesujące nas informacje.

Wstecz