Doświadczajmy, odkrywajmy, cieszmy się, chrońmy

Region Angermünde - rozważne współistnienie człowieka i przyrody

 

Miasto Angermünde, oficjalna miejscowość wypoczynkowa, otoczone jest dwoma obszarami przyrodniczymi o istotnym znaczeniu w skali Niemiec i o bardzo odmiennych charakterze:

 

Bogaty w lasy i jeziora Rezerwat Biosfery Schorfheide-Chorin ze swoimi ukształtowanymi w okresie zlodowaceń ciągami łagodnie wznoszących się i opadających pagórków. W jego centrum pradawny i emanujący mocą Las Bukowy Grumsin, w którym odnajdujemy ducha dzikiej przyrody. Tak wyjątkowy pod względem flory i fauny, że jest obszarem ochrony ścisłej jako Światowe Dziedzictwo Przyrodnicze UNESCO.


Do rezerwatu biosfery należy również Obniżenie Rzeki Sernitz ze zrenaturalizowanymi torfowiskami. Są one efektem realizacji wzorcowego na skalę całych Niemiec projektu ekologicznego. To również idealny obszar lęgowy i żerowiskowy dla rzadkich gatunków ptaków.

 

Park Narodowy Dolina Dolnej Odry – jedyny w Niemczech, w którym ochronie podlegają rzeczne tereny zalewowe, i jeden z najbogatszych w gatunki flory i fauny tak rozległych obszarów przyrodniczych. Woda i ptasia dzicz w całej pełni pod szerokim niebem. Warto pamiętać o lornetce.

Proklimatyczne i pozbawione stresu podróżowanie

U nas mogą Państwo skorzystać z pełnego programu urlopowego i wypoczynkowego bez konieczności przyjazdu samochodem.

 

Dzięki naszej dogodnej sieci transportu publicznego z węzłem komunikacyjnym w Angermünde między Berlinem a Szczecinem mogą Państwo wygodnie i proklimatycznie dojechać pociągiem i autobusem do celu podróży.

W zakładce „Mobilność” można dowiedzieć się więcej o korzystnych połączeniach kolejowych i autobusowych.

Lokalne, oferujące produkty ekologiczne kawiarnie, restauracje i sklepy u rolników

Dzięki Rezerwatowi Biosfery UNESCO Schorfheide-Chorin Angermünde może się poszczycić nie tylko jednym z największych obszarów chronionych w Niemczech, ale również największym obszarem upraw ekologicznych.

 

Poczujmy tę różnicę w smaku, korzystając z produktów regionalnych.

Na trasie, na naszych licznych szlakach pieszych i rowerowych, coraz więcej kawiarni, restauracji i sklepów gospodarskich zaspokaja rosnące zapotrzebowanie turystów i gości na regionalne przysmaki w jakości ekologicznej.

Opuśćmy miasto – wycieczki do Marchii Wkrzańskiej i polskiej Doliny Dolnej Odry

Dzięki swojemu korzystnemu położeniu geograficznemu Angermünde jest idealnym punktem wyjścia do odkrywania rozległej, słabo zaludnionej Marchii Wkrzańskiej oraz sąsiadującej z nią polskiej części Doliny Dolnej Odry – pieszo, rowerem lub kajakiem.

 

Nie za blisko i nie za daleko – przyjazny dla turystów i nacechowany pierwotnym charakterem region Angermünde to zarówno satysfakcjonujący cel podróży, jak i dogodne miejsce do zamieszkania – w otoczeniu przyrody, z przestrzenią do swobodnego rozwoju.

Angermünde, Marchia Wkrzańska – zrównoważona turystyka przyrodnicza

Stowarzyszenie Turystyczne w Angermünde opowiada się za zrównoważoną turystyką przyrodniczą, będąc jednocześnie wieloletnim partnerem Sieci Kooperacji na rzecz Zrównoważonych Ofert Turystycznych w Marchii Wkrzańskiej.

 

Obiecujemy Państwu, że będziemy konsekwentnie rozbudowywać nasz program turystyczny zgodnie z naszą regionalną dewizą „Poznajmy dziś piękno przyrody i zachowajmy je na przyszłość”. Krok po kroku.

Zrównoważona turystyka przyrodnicza: czym jest i dlaczego jest dla nas tak ważna?